De implantaatprothese of Klikgebit

tandprotheticusdokman

De implantaatprothese ofwel klikgebit is verkrijgbaar als behandeling bij Tandprothetische Praktijk Dokman. Hieronder volgt een beknopt overzicht hoe onze behandeling voor de implantaatprothese in zijn werk gaat.

Van advies tot prothese
Als u besluit, dat u een nieuwe implantaat prothese wilt aanschaffen dan moet u nog zes keer bij de tandprotheticus langskomen. Hierbij gaan we er van uit, dat u al advies heeft ingewonnen. Daarmee bedoelen we dat u al bent doorverwezen door de tandprotheticus naar de implantoloog.

Na Implanteren
Na 14 dagen zonder onderprothese gelopen te hebben komt U bij de tandprotheticus.
Deze past de vorm van de oude onderprothese tijdelijk aan met een zacht laagje.

eigen-bijdrage-klikgebit-2015

De eerste keer
Komt u langs om te ‘happen’. Dat is nodig om de vorm van uw kaak op te meten.
Vroeger gaf dat nog wel eens een benauwd gevoel. Tegenwoordig gebruikt men moderne materialen voor het nemen van een afdruk. Bovendien leert men u op een bepaalde manier adem te halen. Hierdoor zult u geen last krijgen van dat benauwde gevoel.

Zoeken naar een passende lepel
De tweede keer wordt de lengte van de randen vastgelegd. Daarvoor moet u weer happen. De vorm van het gebit kan nu nauwkeurig bepaald worden.Tevens worden nu de plaats van de implantaten zeer nauwkeurig overgezet in de definitieve afdruk. Hier wordt dan later de gouden steg of de drukknopjes opgemaakt.

De derde keer wordt gekeken hoe u kauwt.
Daarvoor moet u in een speciale was bijten. Ook de vulling van uw wangen en lippen en de hoogte van uw tanden worden nu vastgelegd. De kleur en de vorm van de tanden worden bij de derde afspraak uitgezocht. Bij een rond gezicht past bijvoorbeeld een ronde tandvorm beter.
Een man krijgt een krachtiger tandvorm en voor een vrouw kan iets sierlijks worden uitgezocht.

De vierde keer wordt er met een proefprothese gecontroleerd of alles goed is gegaan. Als u nu nog wensen heeft, dan kan er nog wat aan gedaan worden. Als u tevreden bent, dan wordt de prothese afgemaakt. Als alles naar wens is nemen wij nog een controlelijst met u door, dat we zeker weten dat alles naar wens is.

Laatste afspraak
Na het passen maken wij de laatste afspraak met u.
De vijfde keer dat u terug komt is de implantaatprothese klaar en wordt hij geplaatst.
Na het plaatsen van de prothese wordt er nog een afspraak met u gemaakt voor een nacontrole.

Voor het maken van een afspraak voor een nieuwe implantaatprothese kunt u ons telefonisch en electronisch benaderen. Als u problemen met uw huidige implantaatprothese heeft kunt u het beste telefonisch een afspraak maken, zodat een van onze specialisten naar uw klikgebit kan kijken, advies kan geven en (eventueel) kan verhelpen. U kunt ons ook via de e-mail of website benaderen voor meer informatie.