Vergoeding kunstgebit vanaf 18 jaar - 2016

Als u 18 jaar of ouder bent krijgt u een vergoeding voor een kunstgebit uit uw basisverzekering. Ook hebt u recht op het repareren en het opvullen (rebasen) van dit kunstgebit. 

Vergoeding vanuit de basisverzekering

 • Uitneembare volledige gebitsprothese (volledig kunstgebit), voor boven- en/of onderkaak, met eigen bijdrage.
 • Reparatie en het opvullen (rebasen) van uw gebitsprothese.
 • Een kunstgebit op implantaten bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak. Dit valt onder bijzondere tandheelkunde en orthodontie.

U betaalt een wettelijke eigen bijdrage van 25% en het eigen risico voor deze vergoeding.

Basisverzekering Vergoeding
VGZ Goede Keuze Gecontracteerde zorgaanbieder: 100% op basis van gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerde zorgaanbieder: maximaal 75% van gemiddeld gecontracteerd tarief
VGZ Ruime Keuze Gecontracteerde zorgaanbieder: 100% op basis van gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerde zorgaanbieder: maximaal 80% van gemiddeld gecontracteerd tarief
VGZ Eigen Keuze Gecontracteerde en niet gecontracteerde zorgaanbieder: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Vergoeding om de 5 jaar

U kunt om de 5 jaar een nieuwe gebitsprothese vergoed krijgen. Wilt u uw gebitsprothese eerder vervangen? Dan moet u voor een vergoeding eerst toestemming vragen bij ons.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit de aanvullende verzekering kunt u een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage voor de gebitsprothese (volledig kunstgebit). Deze vergoeding is niet voor het eigen risico. 

Verzekering Vergoeding
VGZ Aanvullend Goed Geen vergoeding
VGZ Aanvullend Beter Eigen bijdrage volledig vergoed
VGZ Aanvullend Best Eigen bijdrage volledig vergoed
VGZ Jong Pakket Geen vergoeding
Fit & Vrij Pakket 80% vergoeding eigen bijdrage, onderdeel van uw zorgtegoed, tot € 450 (samen met andere tandartszorg).
VGZ Gezin Pakket Eigen bijdrage volledig vergoed
VGZ Vitaal Pakket Eigen bijdrage volledig vergoed
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding
VGZ Gemeentepakket Compact Gedeeltelijk vergoed
VGZ Gemeentepakket Compleet Gedeeltelijk vergoed
VGZ Zuid-Limburgpakket Eigen bijdrage vergoedt tot maximaal € 500
VGZ Den Haagpakket Eigen bijdrage vergoedt tot maximaal € 500

  Eigen risico

  Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

  Eigen bijdrage

  U betaalt een wettelijke eigen bijdrage van 25% voor een volledig kunstgebit. Deze eigen bijdrage geldt niet voor het repareren en opvullen van uw gebitsprothese.

  Voor een gebitsprothese die u nodig hebt bij een sterk geslonken tandeloze kaak betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 125 per kaak. Deze eigen bijdrage geldt ook voor een kunstgebit geplaatst op implantaten.

  Trekken van tanden en kiezen

  Wanneer u een kunstgebit krijgt, dan worden hiervoor tanden en kiezen getrokken. Dit valt niet onder de vergoeding in uw basisverzekering. Hebt u een aanvullende (tandarts)verzekering? Dan kunt u deze kosten (deels) vergoed krijgen vanuit uw aanvullende verzekering.

  Frameprothese

  Een frameprothese is niet hetzelfde als een gebitsprothese, en wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt (een deel van) de kosten mogelijk wel vergoed als u een aanvullende (tandarts)verzekering hebt. Bekijk de vergoeding tandartszorg vanaf 18 jaar.

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

  Gaat u naar een zorgaanbieder die voor deze zorg geen contract met ons heeft? Dan kan het zijn dat u een lagere vergoeding krijgt. Deze vergoeding kunt u zien in het document hieronder.

  Toestemming kunstgebit

  Uw zorgaanbieder moet vooraf toestemming vragen aan VGZ als de totale kosten (inclusief techniekkosten) voor het kunstgebit (gebitsprothese) hoger zijn dan:

  • € 675 voor een boven- of onderkaak;
  • € 1.350 voor een boven- en onderkaak samen.

  U hebt ook vooraf toestemming nodig als u uw kunstgebit binnen 5 jaar na aanschaf wilt vervangen. Uw zorgaanbieder weet hoe hij toestemming aanvraagt.

  Hebt u een gebitsprothese nodig? Dan kunt u hiervoor naar een tandarts of tandprotheticus gaan. Met Vergelijk en Kies vindt u tandartsen en gecontracteerde tandprothetici.

  De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.
   

  Welk pakket heb ik ook alweer?

  Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

  Bekijk uw verzekering in Mijn VGZ

  Voor goede zorg zorg je samen