Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Tandprothetici oefenen een wettelijk erkend beroep uit. Meer dan 300 van hen zijn verenigd in de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (O.N.T.) . Leden hebben de opleiding aan het instituut Vakopleiding Tandtechniek doorlopen en ook de opleiding Tandprothetiek. Daarmee zijn zij specialisten op het gebied van gebitsprotheses. De ONT behartigt hun belangen. Zo staat de organisatie in nauw contact met de overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en overige mondzorgkoepels. De ONT zorgt er ook voor dat de leden hun vakkennis kunnen bijhouden.

De ONT streeft naar de allerbeste diensten voor mensen die tandprothetische zorg nodig hebben. De organisatie ziet daarom toe op professionaliteit van haar leden en op de kwaliteit van hun werk. In een beroepsprofiel staat aan welke hoogwaardige eisen tandprothetici moeten voldoen om lid te mogen zijn van de ONT. organisatie van nederlandse tandprothetici

Wanneer kunt u bij het O.N.T. terecht?

Heeft u een meningsverschil met uw tandprotheticus en dat heeft u niet samen kunnen oplossen? Als u meent, dat de tandprotheticus aantoonbaar in gebreke is gebleven, dan kunt u schrijven naar de Organisatie van Nederlandse Tandprohetici (O.N.T.) en om bemiddeling vragen.

Hoe kunt u het O.N.T. bereiken?

Secretariaat O.N.T.
Wilhelminalaan 3
Postbus 12
3740 AA Baarn
Tel: 035-5427514
Fax: 035-5427614

Voor meer informatie over de vakorganisatie ONT verwijs ik u naar de internetsite:

www.ont.nl