Vergoeding kunstgebit

De kosten en vergoeding van uw kunstgebit zijn sterk afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent en of u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. In vrijwel alle gevallen kan uw tandprotheticus u informeren over de kosten en vergoedingen van de behandeling.

Vergoeding kunstgebit

Over het algemeen kunt u van het volgende uitgaan:

De volledige prothese wordt voor 75% vergoed uit de basisverzekering en reparaties en aanpassingen voor 100%. Extra vergoeding ontvangt u vanuit de aanvullende verzekering.

Een gedeeltelijke- of partiële prothese wordt uitsluitend vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Dit geldt ook voor reparaties.

Voor een volledige prothese op implantaten geldt een wettelijke eigen bijdrage van €125,00 per kaak. Bij sommige verzekeraars wordt dit bedrag (deels)vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Veelal zal uw tandprotheticus de kosten van de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Het bedrag, dat na aftrek van de aanvullende verzekering overblijft, betaalt u rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Uw tandprotheticus zal u hierover informeren.

Voor nadere informatie kunt u uw zorgverzekeraar aanklikken.

Voor actuele vergoedingen volgt hier een overzicht van links naar een aantal zorgverzekeraars:

Vergelijk de premies van de diverse zorgverzekeraars met elkaar:

Voor informatie over de ziekenfondswet: