Klinisch Prothese Technicus Diploma-uitreiking van Daan Dokman

Op vrijdag 8 juli 2016 heeft er een feestelijke diploma-uitreiking plaatsgevonden van de inmiddels 25e  groep geslaagde kandidaten Klinisch Prothesetechnici bij het UMC St. Radboud te Nijmegen. Waaronder ook onze medewerker Daan Dokman die zich nu officieel Klinisch Prothese Technicus mag noemen.

Klinisch Prothese Technicus

De uitreiking van het getuigschrift Klinisch Prothese Technicus was tevens het afscheid van de heren jan van Lokven en Sam van Erkel die van hun meer dan welverdiende pensioen gaan genieten. Beide heren waren vanaf cursusgroep 1 nauw betrokken als tandtechnicus en IVT-docent van het klinische jaar van de opleiding Klinisch Prothesetechnicus. Door hun inspanningen is het fenomeen van de klinisch prothesetechnicus niet meer weg te denken uit het dentale landschap. De tandtechnische branche is hen dan ook veel dank verschuldigd!

IVT-opleiding Klinisch Prothesetechnicus
De variant IVT-opleiding Klinisch Prothesetechnicus is van de klinische varianten de langstlopende: sinds 2000 hebben meer dan 300 tandtechnici deze cursus gevolgd. De belangstelling blijft onverminderd groot. Het lesprogramma bestaat in principe uit 12 contactdagen waarvan 5 preklinische lesdagen op het IVT aan de DHTA in Utrecht en 7 klinische lesdagen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het programma is gebaseerd op het protocol taakdelegatie volledige gebitsprothese en betreft onder meer de volgende onderwerpen: anatomie, communicatie, hygiene en desinfectie, anamnese, voorlopige en definitieve afdrukken, beetregistratie, opstelconcepten, passen in was, remounten en inslijpen, plaatsen van de prothese, naregistratie en nazorg.

Kwaliteitsregister Tandtechniek
Het getuigschrift dat u ontvangt van de gevolgde klinische variant kunt u apart laten aantekenen in uw registratie van het Kwaliteitsregister Tandtechniek. Het met goed gevolg volgen van een van de klinische varianten geldt bovendien als niveau-1 activiteit.
Toelichting: tandtechnici in het bezit van het IVT- diploma tandtechniek (aan de DHTA) kunnen zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Tandtechniek dat als doel heeft inzichtelijk te maken welke tandtechnici gediplomeerd zijn en hun vak bijhouden door middel van het volgen van bij- en nascholingsactiviteiten. Het Kwaliteitsregister Tandtechniek stimuleert dergelijke activiteiten door aan de registratie minimumeisen te verbinden. Zie voor meer informatie www.kwaliteitsregistertandtechniek.nl.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *